Про нас

Освітній центр «УПРІНФОРМ» працює в Україні з 1998 року. Основною метою Центру є поширення знань та ведення консультаційно-інформаційної, освітньої діяльності.

Напрями діяльності центру

  • вища освіта — поширює інформацію і проводить консультації зі вступу до ВНЗ, сприяє навчанню у вищих навчальних закладах;
  • перепідготовка — друга освіту, підвищення кваліфікації на факультеті перепідготовки кадрів;
  • правове забезпечення освітньої діяльності — вступає в договірні відносини з громадянами, організаціями, установами всіх форм власності щодо дотримання правового поля в галузі освіти;
  • курсова підготовка — поглиблення спеціальних знань і навичок, методологічні та наукові розробки, створює бібліотеки, видавництва, випускає періодичні видання, методичні рекомендації, технічну, навчальну, наукову та іншу літературу;
  • міжнародне співробітництво — здійснює міжнародний обмін досвідом серед студентів, аспірантів, професорсько-викладацького складу;
  • освітні проекти — організовує, проводить, бере участь в олімпіадах, змаганнях, семінарах, фестивалях та інших культурних заходах, поширює друковану, поліграфічну, аудіо-, відео, електронну, теле-, радіо- інформацію, спрямовану на розвиток і популяризацію сфери освіти.