Апеляція на результати ЗНО

Апеляція на результати ЗНО

Якщо учасник ЗНО має сумніви щодо об’єктивності оцінювання його знань за певним предмету, йому слід подати апеляційну заяву. Також можна оскаржити і процедуру проведення оцінювання.

Відомо чимало випадків, коли за заявою учасників ЗНО апеляційна комісія приймала рішення про позитивному зміні кількості балів.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання за допомогою одного з обраних предметів можна оскаржити протягом трьох днів з моменту їх офіційного оголошення.

У заяві на апеляцію необхідно вказати:
прізвище, ім’я, по батькові заявника;
— паспортні дані (дані свідоцтва про народження);
— місце проживання;
— контактний телефон;
— номер сертифіката;
— предмет, за яким проводилося зовнішнє незалежне оцінювання;
— результат проходження ЗНО , який оскаржується заявником.

Сам процес апеляції на результати тестів — це проведення технічної та предметної перевірки.Технічна правильність визначення оцінювання під час автоматизованої перевірки відповідей, предметна — встановлює об’єктивність оцінювання відповідей учасників ЗНО на тестові відповіді відкритого типу, які перевіряються екзаменаторами.

За підсумками технічної та предметної перевірок апеляційна комісія може прийняти такі рішення:
— відмовити в розгляді апеляційної заяви, як такого, яке не належить до компетенції або такого, яке не містить повної інформації про особу або предмет апеляційного оскарження;
— відмовити в задоволенні;
— задовольнити .

Уважно заповнюйте заяву, так як відсутність, наприклад, номери контактних телефонів, може формально послужити причиною відмови в розгляді заяви.

Дата подачі заяви визначається за поштовим штемпелем, тому контролюйте це в поштовому відділенні, особливо в кінці робочого дня. Для прискорення обробки в УЦОЯО на конверті можна написати: «На апеляцію з такого-то предмета»

Розгляд заяви здійснюється протягом 10 днів з моменту його надходження. При задоволенні апеляційного заяву за результатами ЗНО приймається відповідне рішення про зміну результату ЗНО з конкретного предмета.

Рішення апеляційної комісії заявник отримує в письмовій формі у вигляді:
— картки абітурієнта ЗНО;
— виписки з протоколу засідання апеляційної комісії;
— копії первинних бланків відповідей.

Заявник може бути присутнім при розгляді його заяви апеляційною комісією. Час, місце засідання комісії і списки абітурієнтів, апеляційні заяви яких розглядатимуться розміщуються на сайті Українського центру оцінювання якості освіти напередодні засідання.