Творчий конкурс при вступі до ВНЗ

Творчий конкурс - вступ до ВНЗ

Творчий конкурс — це іспит, що дозволяє оцінити здібності абітурієнта до творчої діяльності в будь-якій області.

Майбутні журналісти пишуть твори і статті, художники малюють на полотні, актори демонструють сценічну мову та акторську майстерність, а вокалісти заливисто співають.

На відміну від ЗНО єдиного стандарту процедури проведення та критеріїв оцінювання творчого конкурсу немає. Програми та завдання розробляються викладачами цього ж навчального закладу, вони ж його проводять, і самі ж розглядають апеляції на об’єктивність оцінювання робіт абітурієнтів.

Програма творчого конкурсу складається з пояснювальної записки, в якій детально описуються загальні положення конкурсу, вимоги до рівня підготовки абітурієнта, опис завдання, критерії оцінювання роботи, список рекомендованої літератури.

За правилами ВНЗ оголошують програми творчих конкурсів не пізніше, ніж за чотири місяці до початку їх проведення, часу підготуватися досить.

Підготовка до творчого конкурсу

Якщо готуватися самостійно, завчасно знайдіть і скачайте програми творчих конкурсів минулих років, попередньо ознайомтеся з ними, почитайте рекомендовану літературу, так би мовити пройдіть теоретичний етап. Коли ВНЗ оголосить програму творчого конкурсу на поточний рік, у Вас є чотири місяці на ґрунтовну практичну підготовку до вказаних в програмі темам.

Можна займатися з репетитором для підготовки до творчого конкурсу, але тільки в тому випадку, якщо самі не можете вивчити предмет і в обраному навчальному закладі немає підготовчих курсів.

Якщо у ВНЗ є підготовчі курси, однозначно записуйтеся і відвідуйте, додаткових балів вони не принесуть (додаткові бали нараховують за підготовчі курси тільки для природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей), але ведуть ці курси ті ж викладачі, які розробляють програми і завдання творчого конкурсу, перевіряють роботи абітурієнтів.

З одного боку це можливість «підтягнути» рівень знань до необхідного, з іншого при сумлінному відвідуванні та виконанні програми курсів Ви вже «свій» для викладача (можливо, особисто він і буде перевіряти Вашу роботу!), йому цікаво і далі працювати з розумними студентами , в такому випадку Ваш талант не залишиться непоміченим, високий бал забезпечений.

Для прикладу розглянемо:

Творчий конкурс на факультет журналістики

Це може бути написання журналістського твору за результатами змодельованої для вступників прес-конференції.

Попередньо в програмі творчого конкурсу зазначено перелік з тим прес-конференції, зазвичай 15-20 тем. Зверніть увагу, що в програмі можуть написати орієнтовні теми, тобто залишають собі місце для «маневру», тема на іспиті може відрізнятися від зазначених в програмі і претензій не пред’явиш.

Спілкування абітурієнтів з учасниками (або учасником) розмови відбувається протягом певного часу (тривалість повинна бути вказана в програмі проведення конкурсу), в процесі можна фіксувати на папері хід бесіди, питання і відповіді, користуватися записувальною технікою забороняється.

За зібраними матеріалами протягом півтора-двох годин абітуріент пише журналістський твір в довільно обраному жанрі заданого обсягу, зазвичай до двох аркушів паперу формату А4.

Користуватися друкованими джерелами інформації: підручники, довідники тощо при написанні письмової роботи також заборонено.